Psykoterapeut Christian Breunig


    

I mit arbejde inddrager jeg kroppen som en vigtig aspekt af det af være menneske. Kropslige og psykiske processer påvirker hinanden. Hvis vi ikke har haft mulighed for at blive set og anerkendt som det menneske vi er, eller når vi gennemgår perioder, præget af stress og problemer, efterlader det også spor i vores krop og dets struktur. I den terapeutiske proces opnår man adgang til emotionelle problemer både igennem samtaler og kropsligt arbejde.Jeg arbejder primært med Bioenergetik, en metode, som har været brugt i Europa og Nord- og Sydamerika i over 60 år. TRE- Trauma and Tension Releasing Exercises er en forholdsvis ny og simpel måde at arbejde med stress og traumatiske erfaringer.

Bioenergetik

I stedet for at adskille krop og sjælelivet forstår bioenergetikken disse to aspekter af vores væren i verdenen som en helhed, hvor krop og psyke umiddelbart påvirker hinanden.

Et terapeutisk forløb inddrager således hele personen ved at forløse kropslige spændinger og blokader og bearbejder samtidigt klientens problematikker i samtalen.

TRE® - Tension and trauma releasing exercises

TRE er en nem og ren kropslig metode for alle, som hjælper med at forløse kropslige spændinger, stress og traume relaterede tilstande. Ved hjælp af syv simple øvelser aktiverer man milde stræk og rystelser i kroppens muskler og fasciavæv. Det har en dybdeafslappende effekt og understøtter det autonome nervesystem i at komme i balance.

Kropsorienteret psykoterapi og TRE har hjulpet mange mennesker med stress, depression, angst, psykosomatiske problematikker og traumatiske tilstande.

På de følgende sider kan du læse mere om bioenergetisk terapi, Tension and Trauma Releasing Exercises TRE® og min måde at arbejde på.