Terapi

Bioenergetisk analyse

Alexander Lowen, grundlæggeren af Bioenergetik plejede at sige "The body can not lie".

 

Traumatiske oplevelser, stress eller uforløste emotionelle konflikter, som vi i løbet af vores liv har været nød til at tilbageholde og ikke måtte udtrykke, sætter et aftryk i kroppen og dens struktur. Mennesker udvikler for eksempel muskulære spændinger, trækker vejret overfladisk og oplever et generelt lavt energiniveau.

 

Jeg arbejder med Bioenergetisk Analyse, en metode som har været anvendt i mere end 60 år i Europa, Nord- og Sydamerika.

Bioenergetisk terapi handler om at opleve din egen individualitet, styrke og livsenergi som en tilstand, der også er forankret i kroppen.

 

I stedet for at adskille krop og sjælelivet forstår BA disse to aspekter af vores væren i verdenen som en helhed, hvor krop og psyke umiddelbart påvirker hinanden. Mennesket er i verdenen igennem sin krop.

 

Et terapeutisk forløb inddrager således hele personen ved at forløse kropslige spændinger eller blokader og bearbejder samtidigt klientens problematikker i samtalen.

 

BA har sine rødder i psykoanalysen og Wilhelm Reichs karakteranalyse. I 1956 dannede Alexander Lowen, en amerikansk læge og psykoterapeut sammen med John Pierrakos det Internationale Institut for Bioenergetisk Analyse IIBA. Siden har BA kontinuerligt videreudviklet sig og er i dag en anerkendt kropsorienteret psykoterapi der anvendes af terapeuter i Europa, Nord- og Sydamerika.

 

Bioenergetikken adskiller sig fra de fleste andre psykoterapeutiske metoder ved at se på det hele menneske, da psykiske og kropslige processer ikke foregår - og derfor heller ikke kan ses adskilt fra hinanden.

 

Reich - og senere Lowen har blandt andet beskæftiget sig med, hvordan menneskets vitalitet og livsenergi blokeres, når vi - ofte uden at være klare over det - trækker os tilbage, fordi vi vil beskytte os mod smertefulde og frygtindgydende følelser og oplevelser.

 

For eksempel udvikler vi muskulære spændinger forskellige steder i kroppen, begrænser vores vejrtrækning eller generelt er indskrænket i vores bevægelighed. Det er det kropsliggjorte forsøg på at holde uønskede følelser i skak. Oftest har vi lært den slags mekanismer tidligere i vores liv, når vi oplevede, at visse af vores følelser ikke var ønsket af vores sociale omgivelser. I det terapeutiske forløb arbejder man med løsne kroppens blokader og spændinger.