DET TERAPEUTISKE FORLØB

Bioenergetiske terapeuter er uddannet i at "læse" klientens krop (herunder klientens individuelle kropsholdning, klientens almene udtryk og energiniveau, vejrtrækningens kvalitet og en række andre aspekter af kroppens udtryk). I terapien sættes disse fænomener i sammenhæng med klientens problemstillinger, dens livshistorie, dominerende følelsesmønstre og kognitive overbevisninger. Hermed når klient og terapeut til en første fælles forståelse af klientens historie og nuværende situation. I det videre arbejde med klientens konflikter og grundproblematikker går samtaler og kropslige interventioner hånd i hånd, supplerer og betinger hinanden.

Arbejde med at mærke sit kropslige selv

 

Herunder forstår man interventioner, som leder klienten hen imod at komme i kontakt med og mærke egen krop. I det terapeutiske arbejde kan det foregå igennem simple spørgsmål under samtalen helt hen til målrettede øvelser, der styrker egen kropsbevidsthed.

 

Vejrtrækning

 

En indskrænket vejrtrækning betyder altid en indskrænket vitalitet. Det gælder for enhver organisme. Mange mennesker lever med en mere eller mindre blokeret vejrtrækning. Blandt andet en dybere vejrtrækning danner vejen til at kunne mærke følelser og til at komme i kontakt med tidligere minder. I den terapeutiske proces arbejder man hen imod at forstå kroppens blokader og deres oprindelse i samspil med klientens livshistorie. Det er grundlaget for en forløsning af klientens problematikker.

Grounding

 

"Grounding" er et vigtigt koncept i bioenergetisk terapi. Det handler helt basalt om vores "jordforbindelse", vil sige hvor fast og stabil vi egentlig står og er i kontakt med jorden på. I en bredere sammenhæng forbinder man med grounding den måde, mennesket står i livet på og er i kontakt med sig selv og med med sin sociale omverden. Grounding handler således også om menneskets standhaftighed, realitetsforankring og autonomi.

 

Bioenergetiske øvelser og interventioner gør det muligt at opdage, hvor og hvordan vores jordforbindelse er afbrudt eller mindsket. Ved forskellige stresspositioner - vil sige ved at øge belastningen på diverse muskelgrupper - og kombineret med en dybere vejrtrækning kan man forbedre sin grounding mærkbart.

 

Udtryk og bevægelse

 

Spontane kropslige udtryk viser sig konstant på det nonverbale plan i terapien. Disse udtryk tages op af terapeuten og inddrages i det terapeutiske arbejde ved at gentage og fordybe og at verbalisere dem i samtalen.