TRE® Tension and Trauma Releasing Exercises

TRE - Tension and trauma releasing exercises (spændings- og traumeforløsende øvelser) er en simpel metode, udviklet af David Berceli til at forløse kroniske spændinger, stress og traumatiske erfaringer. I TRE arbejder man rent kropsligt og styrker kroppens evne til selvregulering. TRE er en selvhjælpsmetode for alle, det kan hurtigt læres og anvendes i dagligdagen. TRE er oprindeligt blevet udviklet for arbejdet med store grupper af traumatiserede mennesker i verdens kriseområder men bliver tiltagende brugt af mennesker, som ønsker at komme af med stress-symptomer, som kan være arbejdsrelateret eller har andre årsager.

 

 

Øvelserne fremkalder en mild rysten og stræk i forskellige af kroppens områder. Det understøtter kroppen i at frigive dybtliggende muskulære spændinger, forårsaget af stress, anspændthed eller traume som hjælper krop og psyke til at komme i balance igen.

             Se en video om TRE


Mere om TRE

Stress og trauma er ikke alene psykiske tilstande, men skal i lige så høj grad betragtes som kropslige fænomener baserende på en række neurologiske processer. Vores krop reagerer på vedvarende pres og højt stressniveau med spændinger helt nede i de dybest liggende muskellag.

 

TRE består af syv øvelser, der aktiverer kroppens evne til at ryste eller vibrere. Øvelserne bruges til lette stræk af kroppen for at aktivere rysten og vibrationer.

 

Klassisk lægevidenskab, herunder neurologien men også psykologien fokuserer primært på rystelser som udtryk for en patologisk tilstand. Således kan rystelser være symptomer for Parkinson-Sygdommen, Multiple Sklerose eller Apopleksi (slagtilfælde), som skyldes en blodprop i hjernen. I psykologien ser man på rystelser i sammenhæng med panik-tilstande, social fobi eller når mennesker oplever angst attakker.

 

I de senerer år er opfattelsen af rystelser som udelukkende værende udtryk for patologiske tilstande blevet udfordret af David Bercelis (2015) arbejde. Berceli bliver bekræftet af bl.a. Professor Steven Porges, (professor for psykiatri og grundlæggeren af Polyvagal Theory), at alle mennesker har anlæg til ikke-patologisk fysiologisk tremor.

 

TRE arbejder med selv induceret terapeutisk tremor (Fra engelsk: Selv Induced Therapeutic Tremor SIIT, Berceli 2015) og dennes regulerende effekt på det autonome nervesystem.

 

Samtlige pattedyr inklusive os mennesker har evnen til at ryste eller vibrere. Denne spontane respons af vores autonome nervesystem på meget stressende eller eksistentielt truende situationer har vi sandsynligvis undertrykt i løbet af vores opdragelse i den kulturelle kontekst, vi nu engang lever i.

 

 

Forskning

Der foreligger rigtig mange anekdotiske beretninger om TRE og metodens gavnlige effekt, herunder for krigsveteraner, flygtninge, brandmænd, sundhedspersonale, mennesker med stress, angst eller depression, pædagoger, socialarbejdere og lærere, mennesker med kroniske sygdomme, ofre for naturkatastrofer og børn og unge med psykosociale vanskeligheder.

 

Samtidigt er der flere pilotundersøgelser i gang, herunder hos det amerikanske og det østrigske militær. Det amerikanske forsvarsministerie har i 2011 udgivet en studie, hvor der konstateres, at der er meget der peger på, at TRE kan hjælpe med at regulere stresshormoner, afhjælpe spændinger i kroppen og påvirke tilstande af kronisk stress og angst.

 

Berceli beretter, at der ved at lave TRE igangsættes en neuronal proces, hvor der aktiveres neuronale netværk i rygmarven (Central Pattern Generators CPG). CPG´s er ansvarlige for at tremor mekanismen transporteres igennem rygmarven til hjernen. Denne stimulus bliver modtaget i krybdyrhjernen, det limbiske system (pattedyrshjernen) og slutendeligt i cortex. I cortex´ salient network bliver afgjort, om informationen sendes viderer til enten central executive network/ thinking mode, hvor der bliver afgjort, om hjernen potentielt skal gøre noget med informationen eller om den sendes til det såkaldte default mode network/ rest mode, hvor informationen behandles reflekterende eller/og forbindes til en lignende erfaring fra fortiden.

 

Den proces understøttes af en anden neurologisk mekanisme, kaldt transcortical loop. Afferente nerveceller transporterer information fra kroppen til hjernen. Hjernen responderer ved at sende information tilbage i kroppen ved hjælp af efferente nerveceller.

 

Ved at gentage TRE øvelserne og dermed ved at aktivere tremor mekanismen fortsættere denne sløjfe med at processere igennem hjernen, krop og nervesystemet.

 

Det ser ud, at der herved foregår en reorganisation af denne proces i personens hjerne, rygmarv og dele af nervesystemet og kroppens muskulære og bindevævs- system.

 

TRE bliver brugt af tusindvis af mennesker i hele verden til at komme af med kroniske spændinger og traumer, men TRE hjælper også til at komme af med stress og spænding, der bygger sig op i hverdagen.

               Se en veteran fortælle om TRE

               TRE i en periode, præget af stress og høj arbejdspres

TRE kan blandt andet skaffe lindring ved spændinger i hals-, skulder og rygmuskulaturen, som ofte står i en direkte sammenhæng med stress og traumatiske erfaringer. Det kan føres tilbage til en særlig muskel, psoas major, der har en afgørende betydning når mennesker er udsat for meget stressende eller traumatiske situationer. Psoas major ligger i midten af det menneskelige krop (foran de nederste lændehvirvler og sakralhvirvlerne) og forbinder ryg, bækkenet og benene. Ved enhver traumatisk erfaring kontraherer psoas-musklerne, hvilket gør, at kroppen trækker sig sammen og derved kan beskytte de livsvigtige indre organer.

 

Rystelserne som fremkaldes af TRE, hjælper disse dybtliggende muskelgrupper med at slippe deres beskyttende spændinger og gør det muligt, at musklerne kan gå tilbage til en afslappet tilstand. Centralnervesystemet sender derefter signaler til hjernen, at faresituationen er over. Dette understøtter også på det psykiske plan en traumeforløsning.Forbehold ved brug af TRE®

TRE® bør ikke benyttes som erstatning for en psykoterapeutisk og/eller medicinsk behandling ved traumatiske tilstande, ved andre psykiatriske tilstande eller ved somatisk sygdom der kræver psykoterapeutisk og/eller medicinsk behandling.